HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÓI – BỤI VÀ MÙI
9:15 sáng Tháng Tám 22, 2020

Khói thải công nghiệp và trong các cơ sở sản xuất đang là vấn đề được nhiều cơ quan chức năng và doanh nghiệp hết sức quan tâm, khi ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống và sức khỏe của người dân và người lao động khi làm việc và sinh sống quanh khu vực sản xuất.

Trước đề nghị nghiên cứu các biện pháp xử lý, thu gom khí – bụi độc hại của các doanh nghiệp, Công ty CP Năng lượng và Môi trường Bách Khoa Hà Nội cùng với các nhà khoa học ĐH Bách Khoa đã nghiên cứu và sản xuất thành công Hệ thống xử lý khói-bụi và mùi . Việc xử lý mùi nói riêng và các chất ô nhiễm nói riêng khá đa dạng và phức tạp. Với mỗi vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, chúng tôi mong nhận được sự phản hồi, liên hệ từ đại diện của doanh nghiệp với các cán bộ chuyên trách của chúng tôi.

 

Chi phí liên quan đến khảo sát trong phạm vi gần thủ đô Hà Nội (<250km) thuộc trách nhiệm bên khảo sát. Sau 01 tuần, chúng tôi đề xuất các giải pháp liên quan, thống nhất phương án kỹ thuật đối với nhà máy. Trong trường hợp đặc thù, Công ty chúng tôi sẵn sàng đầu tư 100% các trang thiết bị liên quan, thông báo giá sản phẩm, lắp đặt chạy thử nghiệm tại nhà máy, khi đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ trả tiền ngay sau đó.

Các mảng sản phẩm đã thực hiện:

– Hệ thống khử khí axit, SOx

– Hệ thống khử bụi

– Hệ thống khử khí độc CO

– Hệ thống khử mùi từ các quá trình sản xuất thực phẩm.

Với các sản phẩm không đạt yêu cầu, chúng tôi cam kết không lấy tiền của doanh nghiệp và sẵn sàng chi trả các sai hỏng do thiết bị của chúng tôi gây ra.

Đoàn Khánh Thiện