TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
10:42 sáng Tháng Tám 23, 2020

Tầm nhìn – Sứ mệnh chiến lược và lộ trình mục tiêu chính

 

    • Với phương châm đưa ra các giải pháp phù hợp và hữu ích trong lĩnh vực Năng lượng và Môi trường. BKEET phấn đấu trở thành Công ty có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì các sản phẩm lò đốt rác sinh hoạt, lò đốt rác y tế, lò đốt rác công nghiệp tận dụng nhiệt cấp cho lò hơi,…
    • Mục tiêu của doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng một môi trường thân thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.