Tin Tức – Sự Kiện

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN BD ANPHA 3000 TẬN DỤNG NHIỆT THẢI SẢN XUẤT HƠI BÃO HÒA – MÃ HIỆU […]

Ghé thăm các xã đảo Hòn Nghê, Lại Sơn, An Sơn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Những năm gần […]

Không chỉ chuyên đốt các chất thải rắn sinh hoạt, BKEET còn có những sản phẩm lò xử lí triệt […]

Rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp,…Mỗi giây mỗi phút có hàng ngàn hàng vạn […]

Theo một báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) được công bố tháng 2/2020, ước […]