LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
10:42 sáng Tháng Tám 23, 2020

    • Công ty CP Năng lượng và Môi trường Bách khoa Hà Nội (BKEET) được thành lập ngày 19/01/2011, mã số doanh nghiệp 0105127606, với tên gọi lúc đầu là công ty TNHH MTV Đức Minh.
    • Ngày 03/12/2014, Công ty được Sở khoa học và công nghệ Hà Nội cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN Hà Nội.
    • Ngày 02/08/2016, công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Bách khoa Hà Nội. Tên Tiếng Anh: Bach Khoa Ha Noi energy and environment Joint stock company. Tên viết tắt: BKEET.
    • Đến nay, công ty đã trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển. Với nền tảng đã có, giai đoạn tiếp theo sẽ là dấu mốc khẳng định bước phát triển của công ty lên một tầm cao mới.