Tin Môi Trường Thế Giới

Rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp,…Mỗi giây mỗi phút có hàng ngàn hàng vạn […]

Theo một báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) được công bố tháng 2/2020, ước […]

  Có thể bạn chưa biết? Số lượng ống hút nhựa tại Mỹ thải ra đủ để xếp hai vòng […]

Các nhà khoa học từ WMG Warwick của Hà Lan đã lấy cảm hứng từ polyp san hô để chế […]

Nghiên cứu mới phát hiện việc tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy […]

Tại Thuỵ Điển, năng lượng được tạo ra từ rác thải chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn cung […]