KHAI THÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH
7:44 sáng Tháng Chín 5, 2020
  • BKEET tiếp nhận lại lò hơi của các nhà máy và tiến hành đầu tư sửa chữa, cải tạo, lắp đặt hệ thống tính lưu lượng hơi, nhiệt, đồng hồ nước, điện đã được kiểm định chất lượng.
  • BKEET cung cấp và quản lý công nhân vận hành theo nhu cầu của nhà máy. Nhân sự vận hành lò hơi được đào tạo bài bản, đảm bảo an toàn khi vận hành, thực hiện ghi chép nhật ký vận hành, giao ca đúng quy định.  Việc giám sát công nhân vận hành duy trì 24/24 thông qua hệ thống camera truyền dữ liệu về phòng giám sát trung tâm với sự hỗ trợ của đội ngũ quản lý là các kỹ sư nhiệt – lạnh lành nghề.
  • Việc thu hồi và xử lý xỉ, tro thải đảm bảo các thông số khí thải đạt yêu cầu môi trường theo quy định, quy chuẩn hiện hành.

Hình ảnh thực tế: